Om anor

En ana är samma sak som en förfader - en person man härstammar från. En kvinnlig ana kallas anmoder och en manlig ana kallas anfader.

Jag har valt att åskådliggöra mina anor med hjälp av en antavla, det vill säga ett schema eller rutsystem över en persons förfäder. Personen som antavlan utgår från (i det här fallet jag) kallas för proband och anorna placeras in i de olika rutorna enligt systemet nedan:

Antavla

Nackdelen med en antavla är att den inte tar med syskongrenar utan endast rakt nedstigande led. Då min släktforskning koncentrerar sig till största delen på de personer jag direkt härstammar från så har jag valt att endast nämna övriga familjemedlemmar kort i personbeskrivningarna.