Carl August Jansson

* 2 jul 1869
† 17 dec 1932

Carl August Jansson


Carl August föddes i Östergötland som sjätte barnet i en syskonskara som med tiden skulle bestå av tolv barn. Fadern var orgeltrampare i kyrkan och familjen bodde i Brännebro stuga under Baggetorps ägor i Tjällmo. Det var ett fattigt liv för den stora familjen och när Carl Augusts yngste bror föddes år 1884 så lämnade Carl August hemmet för att tjäna som dräng på gården Markebo. Ett par år senare blev han dräng på gården Johannisberg, men där stannade han bara ett år innan han flyttade hem till föräldrarna igen.

Carl August ville ut och se världen och han arbetsvandrade bland annat till Norge där han deltog i sågverksbyggande. Han arbetade även i Norrland för att vara med och bygga den pappersmassafabrik som höll på att utvecklas i Jämtland. Fabriken stod klar år 1888 och året därpå lämnade Carl August Tjällmo för gott och bosatte sig i byn Järpen i Undersåker. Järpen var en ort i utveckling och samtidigt som fabriken byggdes så byggde man även en kraftstation. År 1888 blev Järpen en av de första orterna i Sverige med elektriskt ljus från vattenkraft, så det var nog lite spännande att bo där mitt i all teknisk utveckling.

Under hela sin uppväxt hade Carl August efternamnet Alfredsson efter fadern Alfred. I samband med flytten till Jämtland valde han att istället ta ett av faderns efternamn. Fadern hette Alfred Jansson Dolk, så Carl August kunde alltså välja mellan både Jansson och Dolk. Jag tycker nog att Dolk är lite mer spännande än Jansson om han nu var missnöjd med Alfredsson, men Carl August valde Jansson som familjenamn och därmed kom även jag att heta så. Det känns lite konstigt att jag lika gärna hade kunnat heta Alfredsson eller Dolk i efternamn, vilket hade varit fallet om Carl August inte bytt namn alls eller valt Dolk istället.

Att Carl August hamnade i Järpen berodde nog mycket på att brodern Johan Alfred redan bodde där. Han flyttade dit några år innan Carl August och båda bröderna bosatte sig på gården Svensta och arbetade på sågverket. Efter en tid träffade Carl August arrendatorsdottern Märta och de två gifte sig 1893. Sonen Carl Alfred föddes bara två månader senare. I början av 1900-talet lämnade familjen Järpen och bosatte sig istället i Trångsviken i Alsen. Familjen bestod nu av fem barn. De skulle egentligen ha varit sex, men lille Viktor dog redan år 1903, bara tre år gammal.

Hustrun Märta blev tidigt sjuk i tbc och yngsta dottern var bara sju månader när modern dog. Carl August stod plötsligt ensam med fem barn och bara fyra månader senare dog även sonen Alfred. Carl August hade sorg och ettåriga dottern utackorderades till en annan familj så länge. Efter en tid, när Carl August hade kommit över den värsta sorgen, anställde han en hushållerska så att han kunde ta hem dottern igen.

Carl Augusts chef på sågverket var förvaltare Nordström. Nordström fick en dag ett erbjudande från Skoghall i Värmland om att bli chef på sågverket som Uddeholms AB planerade att bygga där. Nordström tackade ja och när han flyttade till Skoghall år 1909 tog han med sig sina duktigaste män från sågverket i Norrland. Carl August, som var van att flytta dit arbete fanns, var en av dessa män och så kom det sig att familjen Jansson hamnade i arbetarbostäderna i området Lunden på Skoghall.

År 1913 drabbades familjen av ännu ett dödsfall när sonen Oskar dog av lungsot på Arvika sanatorium. Kvar i familjen var nu bara pappa Carl August och barnen Gustaf, Olle och Märta. Att vara ensamstående, arbetande pappa på den tiden var nog inte så lätt så Carl August anställde en hushållerska, Agnes. Det var nog främst de två yngsta barnen, Olle och Märta, som behövde en modersfigur i hemmet. Agnes och Carl August fattade tycke för varandra och även fast de aldrig gifte sig så fick de två barn tillsammans.

Enda dottern i familjen, Märta, var alltid Carl Augusts älsklingsbarn och han skämde bort henne och skyddade henne från allt. Märta blev sjuk i 15-årsåldern och efter att ha försökt hjälpa henne med alla tänkbara medel så tvingades Carl August till slut att skriva in henne på mentalsjukhus år 1923. Märtas problem var stora och det är lätt att föreställa sig att det var med mycket tungt hjärta som Carl August tog det beslut han tog.

Som om inte alla sorger över barnen var nog, så dog Agnes i tbc år 1924. Återigen stod Carl August ensam med två små barn och nu hade han även en dotter på mentalsjukhus. Ja, livet var hårt mot sågarbetaren från Östergötland.

Vid sidan om sitt arbete på sågverket var Carl August väldigt intresserad av politik och han satt i kommunfullmäktige 1920-1926. Att döma av protokollen från den tiden så var Carl August ansvarsfull och missade inte ett enda möte.

Kanske var det alla sorger som tärde på Carl August, för han blev sjuk i 60-årsåldern. Han vårdades en tid i hemmet, men avled en vecka innan jul år 1932. Dödsorsaken angavs vara ålderdomssvaghet samt akut luftrörskatarr. Han blev 62 år.


Äktenskap

 1. 2 sep 1893 gift med Märta Olsdotter Hedin i Undersåker, Jämtlands län
 2. Agnes Eugenia Eriksson
  - levde samman, men gifte sig aldrig

Barn

 1. Carl Alfred Jansson, född 27 nov 1893 i Undersåker, Jämtlands län
  - död 16 apr 1907 i Alsen
 2. Oskar Vilhelm Jansson, född 12 okt 1895 i Undersåker, Jämtlands län
  - sågarbetare
  - död av tbc 15 aug 1913 på sanatoriet i Arvika
 3. Gustav Bernhard Jansson, född 9 okt 1897 i Undersåker, Jämtlands län
  - arbetade på Skoghalls sågverk några år, gick sedan till sjöss
  - flyttade till Göteborg och arbetade på Götaverken
  - gift med Elin Ingeborg Nyman 1927
  - död 4 jul 1978 i Göteborg
  - begravd på Göteborgs västra kyrkogård kv 42 b, nr 398
 4. Viktor Emanuel Jansson, född 22 mar 1900 i Undersåker, Jämtlands län
  - död 27 mar 1903 i Undersåker
 5. Olof Viktor Jansson, född 15 jun 1904 i Alsen, Jämtlands län
  - bokhållare
  - bodde på Skoghall
  - gift med Elsa
  - död 21 mar 1966 i Hammarö
 6. Märta Augusta Jansson, född 11 maj 1906 i Alsen, Jämtlands län
  - djupt religiös
  - spenderade största delen av sitt vuxna liv på mentalsjukhus
  - död 16 okt 1935
 7. Börje Jansson, född 1 jun 1918 i Hammarö, Värmlands län
 8. Karl-Erik Jansson, född 17 feb 1921 i Hammarö, Värmlands län