Kyrkolagen

År 1686 antogs Karl XI's kyrkolag. Bland mycket annat så stadgade lagen att prästen skulle föra bok över alla som bodde i församlingen. De flesta stift hade då redan infört kyrkobokföring, men genom lagen så blev det tvingande att göra det.

Lagen lade grunden för våra goda möjligheter till släktforskning eftersom den ålade prästen att hålla husförhör samt föra bok över alla födda, vigda och döda i församlingen.

Man skulle alltså kunna säga att det är Karl XI's förtjänst att vi så lätt kan söka våra rötter i Sverige. Utan detta folkbokföringsmaterial hade det hela blivit mycket svårare, för att inte säga omöjligt. Så tack, Ers Majestät!


Karl XI